pühapäev, 6. oktoober 2013

7. klasside õpilaste loodushariduspäev

7. klasside õpilased läbisid Vällamäe matkaraja ja täitsid töölehte. Loodi seosed tunnis õpitu ja tegeliku looduse vahel. Viidi läbi praktiline töö samakõrgusjoonte määramiseks ja asimuudi leidmiseks.
Saadi teadmised Vällamäe matkarajalt, erinevate maastike võrdlused. Õpiti kaardi, kompassi ja binokli kasutamist praktilise tööna. Saadi info pinnamoe kujutamise kohta kaardil ja tuletati meelde asimuudi määramine kompassi järgi, mis on ka 7.klassi geograafia õppekavas. Saadi infot sügavaima turbalasundiga rabast, lodumetsast, majandusmetsast. Üritus oli integratsioon terviseõpetuse ja kehalise kasvatuse õppekavaga.


Looduslaager Vasknas

 26.-27. septembril toimus looduslaager Võrumaal Haanjas Vaskna turismitalus. Laagri esimene tegevus oli ökotalu külastus. Käisime Jõeniidu ökotalus vaatamas, kuidas kasvatatakse kitsesid, kuidas kitselt saadakse toodangut, kuidas maitseb kitsejuust ja kitsepiim. Nägime kitsekarja ja kitsetallesid. Püüdsime mõista, kuidas saaks aidata väikest kitsetalle juhul, kui tema vajaks abi.
Kui me jõudsime tagasi Vaskna turismitalusse, siis läks lahti tormakas tormamine. Algas maastikumäng, kus tuli joosta, täita ülesandeid, lugeda, vastata küsimustele, otsida ja leida.
Peale Kitsetalu külastust mängisime maastikumängu. Saime teada infot rahvakalendri tähtpäevade kohta. Mäng oli aktiivne.
Enne luksuslikku öörahu vaadati koos telerit.
Teine päev algas püügiga. Eesti Maaülikooli õppejõud Marko Hurt tuli meile rääkima veekogude elust ja seisundist. Õppisime vee-elustiku selgrootuid ja selgroogseid. Saime teada kalapüügi ja vähipüügi seadustest. Vahva tegevus ja tore koostöö oli. Peale kohvipausi matkasime Suurele Munamäele, kuid seekord mitte traditsioonilist matkarada vaid Munamäe tagaküljelt. Püstloodis Munamäele tõusmine oli raske, kuid me võime uhkusega väita, et saime sellega hakkama.
Õppisime tundma Haanja kõrgustikku. Tutvume Suure Munamäega tagantpoolt, käime Suure Munamäe tornis. Otsime üles Eestimaa "kõige kõiged".