pühapäev, 6. oktoober 2013

7. klasside õpilaste loodushariduspäev

7. klasside õpilased läbisid Vällamäe matkaraja ja täitsid töölehte. Loodi seosed tunnis õpitu ja tegeliku looduse vahel. Viidi läbi praktiline töö samakõrgusjoonte määramiseks ja asimuudi leidmiseks.
Saadi teadmised Vällamäe matkarajalt, erinevate maastike võrdlused. Õpiti kaardi, kompassi ja binokli kasutamist praktilise tööna. Saadi info pinnamoe kujutamise kohta kaardil ja tuletati meelde asimuudi määramine kompassi järgi, mis on ka 7.klassi geograafia õppekavas. Saadi infot sügavaima turbalasundiga rabast, lodumetsast, majandusmetsast. Üritus oli integratsioon terviseõpetuse ja kehalise kasvatuse õppekavaga.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar