pühapäev, 6. oktoober 2013

Loodushariduspäeval Võrtsjärve Limnoloogiajaamas

Loodushariduspäeval Võrtsjärve Limnoloogiajaamas osales 15 õpilast.
Ürituse viis läbi Tartu Maaülikooli õppejõud. Õpilastele tutvuti elus ja eluta loodust ning võrreldi seda taastuva ja taastumatu loodusvaraga. Avastusõppe käigus tutvuti erinevate mõõteriistadega, mõõdeti vee temperatuuri, läbipaistvust, hapnikusisaldust jne. Õpiti Võrtsjärves esinevate kalade elukeskkonda praktilise tegevuse kaudu. Kahvadega püüti järvest erinevaid organisme. Määrajate abil tuvasti vee-elustiku organismid. Teadmiste kinnistamise eesmärgil täideti erinevaid töölehti. Karjääriõppe eesmärgil saavad õpilased teadmised Limnoloogiajaama tööst ja seal läbiviidavatest projektidest ning Võrtsjärve elustikust. Saadi praktiline kogemus erinevate mõõtevahendite kasutamisest. Õpiti tundma erinevaid veeorganisme ning kasutati määrajaid nende tuvastamiseks. Ürituse tegevusel oli seos loodusainete õppekavaga.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar