pühapäev, 6. oktoober 2013

Fotolaager loodusfotograaf Urmas Tartesega


 Fotolaager loodusfotograaf Urmas Tartesega toimus kahel korral 15 õpilasega. Esimene laagripäev oli planeeritud III kooliastme õpilastele ja teine õppepäev toimus gümnaasiumi õpilastega.
Kuna AG toimuvad uue õppekava alusel loodusklassi õpilastele ka fotonduse tunnid, siis fotohuvilisi Antslas jagub.

III kooliastme laagri õpilased käisid koolimajast kaugemal pildiretkel. Püüti veekogu pildistada nõnda, et pildile jääks sinimustvalge foto. Tuli arvestada värvide ja varjudega ning liputriipude võrdsete suurustega. Ürituse raames toimus kokkupuude vee, kui taastuva loodusvaraga ning kivimite ja paljanditega, kui taastumatute loodusvaradega. Loodusfotograaf Urmas Tartes viis läbi loengu ja praktilise tegevuse. Vaadeldi valguse ja varju koostööd voolava veega. Vaadeldi ja jäädvustati elusloodust ning looduse tekitatud varje. Õpiti tundma sealset omalaadset taimestikku, samblikke ja loomade ning inimeste tehtud jälgi. Püüti näha kooskõla uinuva taimestiku, vee ja kivimite vahel. Seost elus ja eluta looduse vahel. Eesmärk oli osata pildistada suuri ja väikeseid objekte ja organisme nii taastuvatest kui ka taastumatumatutest loodusvaradest. Kasutada valguse kiirgust, valguse langemise nurka, läätsede põhimõtet ja külmunud vett jääna ning lumekristallidena. Saadi teadmisi erinevate aparaatide kasutuse kohta läbi füüsikas õpitu. Karjääriõppe eesmärgil saadi infot loodusfotograafi tegevusest.
Gümnaasiumi loodusklassi õpilastele toimus loeng ja praktiline tegevus. Üritusele aitas kaasa Antsla Gümnaasiumi fotonuust õpetav õpetaja Janek Joab. Üritusel toimus integratsioon erinevate õppeainete vahel. Pildistamise eesmärk sellel laagripäeval oli märgata taastuvaid ja taastumatuid loodusvarad, näha pildistamises erinevusi, luua seoseid elus ja eluta looduse vahel.
Ürituse eesmärk oli loodusfotograafia, looduslik mitmekesisus, matkad ja õppekäigud. Saadi teadmisi erinevate aparaatide kasutuse kohta. Osata pildistada suuri ja väikeseid objekte ja organisme. Kasutada valguse kiirgust, valguse langemise nurka, lund ja külmunud pinnast. Saadi infot loodusfotograafi tegevusest. Loodi seoseid elus ja eluta looduse vahel teemal "Linn looduses, loodus linnas".
Laagris tehtud fotodest koostati näitus, mida said nautida Antsla Gümnaasiumi õpilased, kuid ja teised Antsla inimesed, kes näitust külastasid. Huvi näituse vastu oli suur. Fotod säilitatakse Antsla Gümnaasiumi muuseumis. Lisaks AG-le eksponeeriti fotosid ka Antsla KSK-s ja Tsirguliina koolis. Tsirguliina koolile koostati fotodest ka CD plaat.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar