pühapäev, 1. september 2013

Koolitusreis süstamatkana

Koolitusreis süstamatkana toimus Antsla Gümnaasiumi ja Tsirguliina Keskkooli õpilastele ning ELKS Antsla Osakonna noorliikmetele. Kokku oli 36 osalejat, kes külastasid Võhandu jõge.
Eesmärk oli harjutada, kuidas teha koostööd veematkal. Kuidas aidata teist ja ennast? Avastusõpe oli mõeldud jõetaimestiku ja -loomastikuga tutvumiseks. Matkati mööda Võhandu jõge, õpiti tundma paljandeid ja koopaid. Tutvuti jõe elustiku ja vee, kui taastuva loodusvara ning kivimite kui taastumatu loodusvaraga. Püüti leida ja märgata inimese mõju jõele - paisude rajamine, kalatrepid jne. Kuna süstamatk algas Paidra Hüdroelektrijaama ligidalt, siis kuulati juttu „Hüdroenergiast kui ammendamatust loodusvarast“.
Praktilise õppe tulemusel loodi seoseid varemõpituga, et tõuseks motivatsioon õppida loodusaineid. Reis oli seotud loodusõpetuse, geograafia, bioloogia ja kaudselt ka füüsika ning keemia ainekavaga. Kinnistati mõisteid: soot, jõelang, voolukiirus, voolusuund, paljand, liivakivi, koobas, allikas jms. Õpiti märkama ja tundma jões ning tema kallastel kasvavaid taimi ja loomi ning loomade tegevusjälgi. Matka vahepeatuses tehti kokkuvõte nii avastusõppest kui ka omavahelistest suhetest ning matka teiseks pooleks juhiti tähelepanu vajakajäämistele. Saadi ettekujutus hüdroenergia kasutamiset elektrienergia tootmisel ja veskimehhanismide käivitamisel ( seos 5., 8., 9. gümnaasiumi õppekava). Matkal nähtud loomadest: jääkosklad, tuttpütid, jõgitiirud jt räägiti matka lõpus. Osa matkajaid nägid ka ondatrat ja saarmast, kuid enamikul tuli leppida vaid uppunud metssigade nägemisega.
Matk täitis eesmärgi ja oli sportlikult õpetlik. Suured tänud vanematele, kes olid nõus oma aega panustama ja Märt ning Ruth Kõivistole, kes matka pildis projekti jaoks jäädvustasid.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar