pühapäev, 1. september 2013

Vee-elustiku määramine

Praktilise tegevuse kaudu määrati Antsla kooli tiigist ja koolimaja lähedalt tiigist püütud veeorganisme. Tunni eesmärgina oli oluline tutvuda taastuva loodusvaraga ja määrata vees elavate putukate, limuste, ämblike, kahepaiksete ja ka taimede liike.
Avastusõppena määrati püütud organismid KIKi poolt koostatud ja koolidesse saadetud õppevahendites olevate tabelite abiga. Vaatlusandmeid kasutatakse projektõppes. Saadud tulemusi võrreldakse eelmisel ja üle-eelmisel aastal saadud tulemustega. Töö käigus täideti töölehed, mis säilitatakse, kuna andmeid kasutatakse edaspidises uurimisõppes (põhikooli loovtöö koostamiseks).Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar