pühapäev, 1. september 2013

Meremäe, Piusa, Jaaniraotu

Meremäe paekivi karjäär, Piusa koopad, Jaaniraotu talu
Esmalt külastati Jaaniraotu talu, kus tutvuti erinevate lindude ja loomade elamis- ja toitumistingimuste ning nende käitumisega. Siin kohti üsna arvuka loomade seltskonnaga: küülikud, lambad, shetlandi ponid, minisiga, oravad, laamad, albakad jpt.
Linnuliikidest ja tõugudest jäid enamasti meelde jaanalinnud, emu, nandu või kodukanad, erinevad faasanid või tuvid. Õpiti eristama lindude sulgi ja mune.
Saadi teadmisi, kuidas inimene kasutab erinevat liiki lindude sulgi ja kuidas on võimalik õpetada lemmiklooma.
Mida peaks teadma enne, kui otsustad võtta endale (eksootilise) lemmiklooma. Püüdsime leida seoseid eri maade loomade koos elamises.
Teisena külastasime Piusa koopaid, kus esmalt vaatasime nahkhiirte elu tutvustavat õppefilmi. Seejärel viis giid meid karjääri, kus tutvumine erinevate koobaste, liivakarjääri ja -paljandiga. Võrratult hea giid oli, kes valdas loodusainete ainekava ja tutvustas liivakivi just nõnda, et õpilased sellest aru said ja neil oli huvitav kuulata. Nõmmemetsa matkaraja läbisime koostöö mängude abil. Õpilased said giidi jutust teadmised peale taastumatute loodusvarade infot ka taastuvatest loodusvaradest, giid tutvustas harivesilikku, mudakonna ja nahkhiiri (Piusa koopas on esindatud kõik 7 liiki nahkhiirt, kes talvituvad koopas). Vaadeldi inimtegevuse tulemust ning klaasiliiva. Kinnisti koolis õpitut paljandi kohta. Saada ettekujutus maavarade kaevandamisest karjääris ja maa-all. Saadi teadmisi keskkonnaprobleemidest, mis kaasnevad maavarade karjääriviisilise ja allmaa kaevandamisega ning probleemidest mida võivad põhjustada mõtlematud turistid, kes jätavad liivakivile „mälestuseks“ oma nime.
Lõpetuseks tutvuti Meremäe paekivikarjääris toimuvaga, saadi teadmisi keskkonnaprobleemidest karjääriviisilise kaevandamisega. Giid rääkis nii kaevandamisest kui ka keskkonnasõbralikust karjääri taastamisest.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar